Forretningsutvikling og strategi

For å sette forretningsidéen og visjonen ut i livet må bedriften velge en overordnet strategi. Dette verktøyet må implementers og brukes kontinuerlig i bedriftens arbeid mot å realisere sine mål.

Under finner du noen av tjenestene vi kan bistå med.

Finner du ikke det du leter etter?
Ta kontakt med oss

Admit Avatar

Stadig flere fagfelt blir mer og mer spesialisert og ønsket om å kunne dekke alle fagfeltene er nærmest uoppnåelig for de fleste bedrifter. Admit Avatar gir deg umiddelbar tilgang til spesialistkompetanse som kan avlaste og frigi verdifull tid i en hektisk hverdag. Aldri mer enn et tastetrykk unna.

Controller

Har du tenkt over at mangel på penger - også kalt dårlig likviditet - er årsak til nesten alle konkurser? Med en Controller fra Admit på laget, skal du oppleve å ha bedre oversikt og kontroll med økonomi og likviditet. Vår kontroller følger med på tallene, hjelper deg med å sikre korrekt prisfastsetting og regner blant annet på ulike alternativer for mer lønnsom drift.

Digitalisering

Digitalisering handler om å bruke datamaskiner og annen digital teknologi til å fornye, forenkle og forbedre prosesser. Det legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og brukt på riktig måte vil det bidra til å øke produktiviteten.

Kvalitetsledelse - ISO 9000

Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsledelsessystemer er kjente begreper for mange. Et ledelsessystem for kvalitet viser hvordan en virksomhet styrer prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

Strategisamling

Gjør dagens utfordringer om til morgendagens muligheter – kombiner strategisk tenkning med kontrastene man opplever mellom høyfjell og fjordlandskap. Naturens egen stillhet bidrar til ny energi, kreativitet, mestring og vekst.

Teambygging

Vi ønsker alle å bidra positivt i team og i arbeid sammen med andre mennesker. Det er ikke alltid at arbeidsmiljøet blir som vi ønsker. Hvorfor blir noen irritert, hvorfor skal noen prate hele tiden, mens andre er stille og ikke sier så mye? Admit's teambygging bygger på Jungiansk Typologi som kartlegger våre preferanser og gir veiledning om hvilke funksjoner i et team som passer best for den enkelte.