HR / HMS og Personal

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker. Samtidig må en aktivt rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

Under finner du noen av tjenestene vi kan bistå med.

Finner du ikke det du leter etter?
Ta kontakt med oss

Admit Avatar

Stadig flere fagfelt blir mer og mer spesialisert og ønsket om å kunne dekke alle fagfeltene er nærmest uoppnåelig for de fleste bedrifter. Admit Avatar gir deg umiddelbar tilgang til spesialistkompetanse som kan avlaste og frigi verdifull tid i en hektisk hverdag. Aldri mer enn et tastetrykk unna.

Kvalitetsledelse - ISO 9000

Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsledelsessystemer er kjente begreper for mange. Et ledelsessystem for kvalitet viser hvordan en virksomhet styrer prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

Teambygging

Vi ønsker alle å bidra positivt i team og i arbeid sammen med andre mennesker. Det er ikke alltid at arbeidsmiljøet blir som vi ønsker. Hvorfor blir noen irritert, hvorfor skal noen prate hele tiden, mens andre er stille og ikke sier så mye? Admit's teambygging bygger på Jungiansk Typologi som kartlegger våre preferanser og gir veiledning om hvilke funksjoner i et team som passer best for den enkelte.