Sveinung Vemøy

Sveinung er utdanna kjemilaborant, seinare sjukepleiar og har befalsutdanning i Hærens sanitet, samt leiarutdanning fra Høgskulen i Volda. Han var leiar av heimetenestene i Sykkylven i 8 år, ambulansesjåfør og i ein periode lærar ved sjukepleiarhøgskulen i Ålesund.

Sveinung Vemøy

Sveinung blir no utleigd som konsulent gjennom Muritunet AS, og har hatt fleire oppdrag innan rådgiving for ISO 9001 og 14001-sertifiseringer, samt HMS, beredskap og risikovurdering.
Ålesund
kr
1000
/time
Om
Sveinung Vemøy

Sveinung er utdanna kjemilaborant, seinare sjukepleiar og har befalsutdanning i Hærens sanitet, samt leiarutdanning fra Høgskulen i Volda. Han var leiar av heimetenestene i Sykkylven i 8 år, ambulansesjåfør og i ein periode lærar ved sjukepleiarhøgskulen i Ålesund.

Han var med og å starte Muritunet Rehabiliteringssenter i 1994, og har sidan arbeidt der som Sjefssjukepleiar, seinare Kvalitetsleiar. Han er sertifisert Quality Manager(QA) og Quality Lead Auditor(QLA) gjennom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på ÅS. Han har også hatt fleire oppdrag som gjesteforeleser ved same utdanningsstad.

Sveinung blir no utleigd som konsulent gjennom Muritunet AS, og har hatt fleire oppdrag innan rådgiving for ISO 9001 og 14001-sertifiseringer, samt HMS, beredskap og risikovurdering. Dette for både helseføretak, helseinstitusjoner, møbel og maritime verksemder.

Han har gjennomført Nasjonal Innovasjonsskule ved Høgskolen i Lillehammer., har spisskompetanse innan prosessforståing og prosessdesign, samt rådgiving i HMS, beredskap, kvalitetsstyring og  ISO-krav. Sveinung er iderik, strukturert og likar å bygge system. Ved test i Jungiansk typeteori  er han ein INFP, og i team spesiell styrke som veileder, nytenker og oppretthalder.

Telefonnummer
92685446
Kontakt

Lær mer