Teambygging

Vi ønsker alle å bidra positivt i team og i arbeid sammen med andre mennesker. Det er ikke alltid at arbeidsmiljøet blir som vi ønsker. Hvorfor blir noen irritert, hvorfor skal noen prate hele tiden, mens andre er stille og ikke sier så mye? Admit's teambygging bygger på Jungiansk Typologi som kartlegger våre preferanser og gir veiledning om hvilke funksjoner i et team som passer best for den enkelte.

Teambygging
Bruk Teamkompasset som verktøy for å bygge effektive team.
kr 1 000
Kontakt oss for mer info
Styrker og svakheter

JTI kartlegging bidrar til at dine ansatte blir mer bevisst på sine styrker og svakheter. Et godt verktøy for deg som skal lede et team mot felles mål.

Rekruttering

Treffsikkerheten i forbindelse med rekruttering blir bedre når du er bevisst på hvilke preferanser du ønsker til ditt team.

Få ut potensialet i enkeltindivider

Ulike prosjekt og arbeidsoppgaver krever personer med forskjellige preferanser. Kartleggingen gir deg mulighet til å velge. Du får det beste ut av hver enkelt medarbeider ved å sette rett person til riktig oppgave.

Samarbeid og effektivitet

Vårt mål er at mennesker skal forstå seg selv og andre bedre. Det gir bedre trivsel og langt bedre effektivitet. Gjennom kartlegging av preferanser, forsøker vi å finne ut hvordan du henter din energi, hvordan du oppfatter hva som skjer rundt deg, hva du normalt gjør med det du oppfatter, og ikke minst hvordan du gjør om dette til praktiske handlinger. Er du en del av et eller flere team? Tenk om du får en "verktøykasse" som du kan benytte for bedre samhandling i teamene dine?​

Teamkompasset

Kompasset bygger på prinsippene og preferansene som kartlegges i Jungiansk Typologi. Der kartlegger vi hvilke preferanser som er din styrke, hvilke preferanser som er dominante og hvilke som er dine støttefunksjoner. Noen av dine preferanser er så lite brukt at du kan påføre dine kolleger frustrasjon når de blir aktivert.

Topp verktøy

Admit er autorisert i JTI og har tilgang til Optimas sin nettløsning for å administrere JTI kartlegginger. Løsningen genererer automatiske rapporter og gjør det enkelt å jobbe med JTI på internett.

Et eksempel, med utdrag fra Team-rapporten om ESTJ-organisasjonen (som er ugunstig under rammebetingelser med store endringer).

ESTJ organisasjonene kan noen ganger vokse seg ganske store, og den vil som oftest være en form for administrativ eller operativ organisasjon. Den utfører sine oppgaver på en god måte. Den har klare regler. Det eksisterer klare ansvarsforhold og prosedyrer som er konsistente og logiske. Man er oppmerksom på detaljer. Det er resultatene som teller og det er en sterk skepsis til det abstrakte, det myke og ukvantifiserbare. Tid er penger. Der er en «ikke noe tull» kvalitet ved ESTJ organisasjonen som virker betryggende. Dette kan også gi den effekt at andre synspunkter bare kommer til uttrykk gjennom det ESTJ organisasjonen vil kalle for kranglefanter og konfliktskapere. Dette fører til at ESTJ organisasjonen ikke nyter godt av alternative synspunkter i særlig stor grad.

Med sine logiske prosedyrer er ESTJ organisasjonen flink til å koordinere alle krefter i organisasjonen mot et felles mål. Den holder seg til sine tidsskjema. Den utarbeider sine planer med stor omtanke og blir ikke med på oppgaver som kan beskrives som risikobetonte. Man tester ut sine tanker før man handler ut fra dem, hvis disse tankene ikke er i overensstemmelse med den kollektive visdom som allerede eksisterer og som man kan slutte seg til uten å tenke. De «riktige» folkene føler seg hjemme i ESTJ organisasjonen og
deres innsats vil bli belønnet.

ESTJ organisasjonen vil ikke være kjent for å utvikle radikalt nyskapende produkter og tjenester. De leverer imidlertid sine produkter og tjenester på en effektiv måte og til avtalt tid.
Et av de største problemene ESTJ organisasjonen står overfor er at den har en tendens til å benekte at f.eks forandring virkelig har funnet sted, og benekter at den planlagte tidsramme ikke er tilstrekkelig, osv. Når benektingen ikke lenger fungerer, blir de ansatte meget forvirret. I ekstreme tilfeller kan en slik godt drevet organisasjon gå over til å bli helt
kaotisk på meget kort tid.

Det er vanskelig å forandre ESTJ organisasjonen, dels fordi enhver vane er vanskelig å forandre (og ESTJ organisasjonen liker vaner), men også fordi den ser på sin kollektive visdom som viktig. Nyskapende ideer kommer vanligvis fra individer eller smågrupper og ESTJ organisasjoner ser på individer og små selvstyrte grupper med mistenksomhet. Videre er ESTJ organisasjoner fulle av forventninger og oppfatninger: Folk skal gjøre sin plikt, medarbeiderne skal la sine personlige behov smelte sammen med bedriftens behov, og gjøre de
riktige tingene. De som ikke gjør dette blir mistenkeliggjort. Dette fører til en «dem versus oss» mentalitet. Resultatet blir at ESTJ organisasjoner blir meget vanskelige å åpne opp for andre måter å fungere på.

Mange av de store produksjonsbedriftene er ESTJ organisasjoner, og det er også mange produksjons- og operasjonsavdelinger i store bedrifter. Mange av disse var tidligere ISTJ organisasjoner, men ettersom konkurransen har blitt sterkere, har en av konsekvensene blitt at disse bedriftene er blitt mer Ekstroverte.

FAQ

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.