Er din bedrift i faresonen?

Legg inn dine tall i kalkulatoren vår og finn ut hvordan det ser ut for din bedrift:

Please use screens with larger width to access the dashboard.

Vi har tatt en titt på ca 1000 SMB bedrifter i M&R som til sammen hadde 30 milliarder i omsetning og ca 1,8 milliard i overskudd. Frem mot 2023 vil vi alle oppleve en kostnadsøkning på rundt 15% og om vi skal se inn i krystallkula, må man enten øke prisene eller minske kostnadene for å kunne opprettholde sin konkurranseevne. Om vi ikke følger med eller velger å sitte stille i båten kan overskuddet snu til rundt 3 milliarder i minus.

Activity Based Costing

Activity Based Costing benyttes til å kartlegge lønnsomme og ulønnsomme aktivitetsområder på tvers av avdelinger. Et viktig verktøy i en tid med konstant endring. Gjennom datadrevet innsikt sikrer du økonomisk lønnsomhet og bærekraft for bedriften.

Hvorfor?

Endringstakten i dagens samfunn er høy og det kan være utfordrende å vite hvor en skal starte for å henge med. Forskning viser at opp mot 40% av aktivitetene i alle bedrifter er ulønnsom og det er ikke alltid lett å vite hvor man tjener og taper penger. Ofte ser vi også interne avhengigheter som krever en konkret innsikt i ulike aktivitetene, for å kunne avgjøre om dette er lønnsomt eller ulønnsomt.

Hvordan?

Prinsippet går ut på å identifisere ressurser som aktiviteten krever, kalkulere faste og variable kostnader og vurderer dette opp mot inntektene. På den måten får man fram det såkalte dekningsbidraget (salg – variable kostnader). Vurdert opp mot faste kostnader kan man beregne hva som skal til av omsetning for at aktiviteten skal gå med over- eller underskudd. Det kan godt være at aktiviteten isolert går med underskudd, men at intern avhengighet gjør at man likevel tar med den ulønnsomme aktiviteten. For å avgjøre hva som er faste og variable kostnader, benytter vi egne regnemodeller.

Få oversikt

Book en innledende samtale med en av våre rådgivere