HVORDAN OG HVORFOR VELGE

Admit Avatar

Vår samhandlingsplattform fungerer både som en digital medarbeider for deg og som distribusjonskanal for levering av våre tjenester. Slik fungerer det

Kartlegging

Vi gjør sammen en vurdering av hvilke behov din bedrift har. Enten det er en spesifikk tjeneste, tverrfaglig team, administrativ støttefunksjon, eller et prosjektbasert kompetansebehov.

Avtale

Admit Avatar leveres i form av vår digitale samarbeidsplattform. Innholdet blir skreddersydd og levert på bakgrunn av avtalt behov. Du bestemmer selv tidsramme, stillingsprosent og kompetansefelt. Ingen overraskende fakturaer og ingen ansettelser.

Levering

Admit Avatar vil bidra til sunn utvikling og vekst for din bedrift. Leveransen skjer via vår skybaserte løsning samt fysiske møter. Kognitiv tekonologi bidrar til erfaringslæring og automatisering som igjen vil gi deg som kunde en stadig forbedret løsning.

Hva er Admit Avatar?

Samhandling

Plattform for både levering og “uttak” av kompetanse. En distribusjonskanal for levering av tjenester og din digitale medarbeider.

Teknisk

Abonnement på teknisk løsning inkludert support og sikkerhet. Microsoft 365 (skybasert) som base og arkivstruktur basert på ISO-system. Automatiserte prosesser

Verdi

Kompetanse “on demand”
Forbedret tidsbruk
Sparringpartner
Sparringpartner
Nettverk

weadmit