Kompetansedeling
February 23, 2021
Skrevet av:
Lars Brandal

Har vi en "sort svane"?

En sort svane er «En begivenhet, positiv eller negativ, som anses usannsynlig, men forårsaker enorme konsekvenser».( Nassim Nicholas Taleb  i boken The Black Swan: The Impact of The Highly Improbable (2007))

Når en uforutsett hendelse kommer og påvirker vår hverdag, våre jobber og våre muligheter kan det være slutten på noe og begynnelsen på noe nytt. Covid 19 viruset (Korona) startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina og ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. Da var det få som tenkte på hvilke konsekvenser dette ville få for Norge i april 2020. Nå, tre måneder senere, er bortimot hele verden i karantene.

I boken, den Sorte svane, skriver Nassim N. Taleb at vi lures av tilfeldigheter og påståtte sammenhenger, og advarte mot kommende finanskriser – en sort svane. Med en sort svane i denne sammenhengen sikter jeg til hvor uventet dette var for de fleste og hvor store konsekvensene den har for helse, samfunn og økonomi. Dette gjelder for privatpersoner, familier, virksomheter og samfunn. Hvor store konsekvensene blir på lengre sikt, er det ingen som vet ennå, men det kan bli stygt.

Hva gjør dette med oss?

Vi lever i en digitalisert verden og må forholde oss til det. Er det som skjer nå en sort svane, så vil den forårsaker enorme finansielle konsekvenser, og det vil handle om å være med eller ikke. Skal vi i fremtiden være sikker på at vi kan handle, kontakte andre, få helsetjenester, reise, ja kanskje til og med bli gravlagt, så må vi være på den digitale arena. Noen kan, og vil nok, benytte seg av andre sin kompetanse, men det beste er å lære seg dette selv.

Vendepunktet:

Er dette en sort svane, en global finanskrise, som er forårsaket av et virus? Det er uansett ikke det faktum at svanen er sort eller hvit som er problemet, men konsekvensene. I en verden full av hvite svaner vil den sorte skille seg ut. Den er så synlig at vi MÅ se den. Ser vi den? Så må vi bestemme oss for om dette er ragnarokk, nye muligheter eller noe midt mellom. Er du med eller melder du deg ut?

Jeg ønsker å være med, også på den bølgen av digitalisering vi er vitne til nå. Dette er den store muligheten. Noen vil tape, noen vil klare seg bra og noen vil vinne. Jeg håper og tror at det som skjer nå vil gå inn i historien som «the turning point», vendepunktet. Vi er over i industri 4.0 eller 5.0. Verden vil ikke bli den samme igjen. Noen gamle vaner brytes ned og jeg håper også:

  • At nye murer ikke bygges
  • At mennesket søker fred fremfor strid
  • At nasjonalisme blir et fyord og at grenser blir borte
  • At mitt og ditt blir til vårt
  • At jeg blir til vi
  • At kloden blir vår nasjon og at alle går i samme retning
  • At rikdom, å eie og makt blir til raushet og deling
  • At våre barn kan arve en jord som er frisk og sunn

Skrevet av:
Lars har et stort nettverk innen maritime og landbaserte virksomheter, både offentlig og privat.
Lars Brandal
Lars har et stort nettverk innen maritime og landbaserte virksomheter, både offentlig og privat.
Bli bedre kjent

Admit Bloggen