SYSTEM SOM BASE FOR SUKSESS

Systemtenkning

“Når mørke skyer dekker himmelen blir det snart regn og storm” -Peter Senge

Grunnleggende systemtenkning

Admit jobber med å utvikle lærende organisasjoner gjennom prosessledelse. Prosessledelse bidrar til at enkeltpersoner ser seg selv som en del av en helhet og forstår at deres måte å være på/handle på, bidrar til at andre og organisasjonen når ønsket resultat på en bedre måte. (Peter Senge) Arkivsystem og valg av samhandlingsplattform er med andre ord et strategisk valg og helt grunnleggende for systemtenkning.

ISO

ISO er en samling av flere standarder, som går på kvalitetsledelse, miljø mm. Standardene i ISO-familien er generelle og kan brukes av alle virksomheter, uavhengig av: om det er en stor eller liten organisasjon, hva slags produkt som leveres (varer eller tjenester), bransje eller sektor og om de ønsker å sertifisere seg eller ikke.Vårt mål er at alle virksomheter skal tenke systematisk for å oppnå bærekraftig vekst. Ved å innføre et kvalitetsledelsessystem får virksomheten fokus og oversikt over: kundens krav og forventninger, fokus på ledelsens forpliktelser, styring med interne prosesser, hensiktsmessig intern kommunikasjon, fastlagte oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne.

Microsoft 365

Admit har gjort et strategisk valg om å bruke Microsoft sin skybaserte løsning som vår prefererte samhandlingsplattform.

weadmit